Kruunusillat logo1

Yhteydenottopyynnöt vierailuja varten

Vierailun aihe

Taustatietoa ryhmästänne

Huomioikaa, että ryhmän maksimikoko on 20 henkilöä.

Ryhmän koko (max 20)

Lisätietoa siitä mistä haluaisitte vierailulla kuulla.

Jos vierailusta on jo alustavasti puhuttu Kruunusillat-henkilön kanssa, niin kenen kanssa.

Vierailun toivottu toteutustapa

Olemme kiinnostuneita hanke-esittelystä sisätiloissa

Olemme kiinnostuneita työmaasta maastossa

Vierailun ajankohta

Ensisijaisesti toivottu päivämäärä vierailulle

Vierailun toivottu kellonaika

Vaihtoehtoinen päivämäärä vierailulle

Vaihtoehtoisen päivämäärän kellonaika

Vierailijaryhmän taustatiedot

Organisaatio

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön sähköposti

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Toivottu opastuskieli

Varmistamme vielä