Kruunusillat logo1

Responsblankett

Din respons är viktig för oss. Du kan lämna dina utvecklingsförslag, frågor och kommentarer med denna blankett. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Palaute

Här kan du precisera med egna ord vilket område, vilken gata eller fastighet som din respons gäller

0 / 1000

Skriv din respons i detta meddelandefält

Om du vill att vi kontaktar dig, vänligen fyll i dina kontaktuppgifter nedan

Jag önskar i första hand kontakt per

Tack för din respons!